Skip to content

Idea projektu

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE PT.:
„W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (IQ)”

                         EEAGrants                 

Zamysł napisania Projektu IQ (ang. Ideal Quality in Good Quantity) zrodził się w efekcie udziału jego autorki w szkoleniu tutorskim pod nazwą Szkoła Tutorów Akademickich prowadzonym przez Collegium Wratislaviense w 2013 r. Charakter szkolenia, jego treść, atmosfera oraz przełożenie na praktykę akademickiej relacji ze studentem czynią je wyjątkową ofertą dla wszystkich prowadzących seminaria dyplomowe i magisterskie. Pozwala ono też na dozę refleksji nad własną dotychczasową praktyką i postawą zawodową, pomaga precyzować cele, a przede wszystkim zwraca uwagę na szansę, jaką stwarza zapomniana relacja Uczeń-Mistrz dla jakości naszej dydaktyki i pracy ze studentem.
W dobie umasowienia szkolnictwa wyższego i zauważanego spadku jakości kształcenia, działania oferowane w projekcie mają na celu podjęcie oddolnych kroków w celu podniesienia tej jakości, wydobycia potencjału intelektualnego z tych studentów, którzy są ambitni i zdolni. Wniosek został złożony w konkursie o nazwie Rozwój Polskich Uczelni, i temu celowi przyświeca.

Proponuję zatem Państwu wzięcie udziału w przedsięwzięciu o elitarnym charakterze. Projekt przewiduje szkolenia w zakresie tutoringu akademickiego dla 32 Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych filologii obcych, chętnych przejść to szkolenie i następnie wdrażać edukację spersonalizowaną w swoją praktykę akademicką we współpracy z określoną liczbą osobiście wybranych studentów.  Środki w budżecie projektu przewidziane są m.in. na pokrycie kosztów 64-godzinnego cyklu szkoleń dla Państwa (w dwóch osobnych grupach) prowadzonych przez Eksperta zewnętrznego o międzynarodowym doświadczeniu trenerskim i tutorskim. Co istotne, także na wynagrodzenia za poprowadzenie potem przez uczestników określonej ilości godzin indywidualnych tutoriali ze studentami UG. W trakcie trwania projektu przewidziane są także spotkania ewaluacyjne, wzajemne dzielenie się doświadczeniem, udział w konferencji wieńczącej projekt oraz publikacja monografii złożonej z materiałów wypracowanych przez uczestników projektu. Działania obejmują okres od 1.03.2014-31.05.2016.
Zapraszam Państwa do współpracy w tym projekcie, który mam nadzieję przyczyni się do zwiększenia Państwa satysfakcji z pracy akademickiej, podniesie jakość oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i umożliwi powrót do tradycji humanistycznej edukacji liberalnej przynajmniej w wycinkowym wymiarze. Jednak metodą małych kroków można dużo zmienić i to Państwo mają okazję tej zmiany dokonać.

Published inBez kategorii

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *